Groenbemesting, oftewel het voeden van de bodem

Groenbemesters

Verschillende tuinders bij ons op de moestuin maken gebruik van groenbemesters. Dit zijn planten die geteeld worden om onder te spitten of om de bodem te bedekken. Dit doe je nog voordat de groenbemester gaat bloeien. Groenbemesters hebben verschillende voordelen. Ze verhogen het organische stofgehalte in de bodem (en daarmee het vochtvasthoudend vermogen, bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid) en het stikstofgehalte van de bodem. Maar er zijn meer voordelen om groenbemesters te telen. Zo kunnen ze dienen als vanggewas voor meststoffen, om met de wortels de bodemstructuur te verbeteren, om onkruid te helpen onderdrukken en zijn een natuurlijke mulchlaag.

Vaak worden vlinderbloemigen als groenbemester gebruikt. Vlinderbloemigen kunnen stikstof uit de lucht binden en brengen zo extra stikstof in de bodem. Voorbeelden van vlinderbloemige groenbemesters zijn lupine en klaversoorten.

Grassen, Phacelia of Bernagie (komkommerkruid) worden vooral gebruikt omdat ze het organische stofgehalte flink verhogen. Maar je kunt natuurlijk ook het teveel aan andijvie of sla in de herfst onderspitten, dat werkt dan ook als groenbemester.

Je kunt de groenbemester als hoofdteelt zaaien, in plaats van een gewas dat je anders zou oogsten. Dan heeft het tevens een functie als onderdrukker van onkruid én je creëert een levende mulchlaag.

Of je zaait aan het einde van het seizoen, als er een stukje grond vrij komt, een (winterharde) groenbemester. Zo ligt de bodem er ‘s winters niet onbedekt bij en bescherm je het bodemleven.

Als je vlinderbloemigen als groenbemester kiest moeten ze meedraaien in de vruchtwisseling. Zaai liever geen vlinderbloemige groenbemesters in de 2 jaar voor of na peulgewassen.

 

Naam Zaaitijd Bijzonderheden
Phacelia April – eind augustus Goede bijenplant in de zomer, vriest dood in de winter.
Bernagie Maart – september Goede bijenplant in de zomer, eetbare bloemen, vriest dood in de winter.
Westerwolds raaigras Maart – begin september In het voorjaar onderspitten. Zorg dat er geen kweek tussen zit!
Winterrogge Augustus – oktober Niet vorstgevoelig. Zorgt voor goede doorworteling van de bodem.
Rode klaver Maart – eind augustus Goede bijenplant in de zomer. Winterhard, Na het onderwerken in het voorjaar komt er gelijk veel stikstof vrij. Dus heel handig als je daarna kool zet.
Gele mosterd Augustus – oktober Goede bijenplant.  Vriest dood in de winter. Valt onder kruisbloemigen. Niet zaaien op veld waar later kool komt of kool gestaan heeft.