Natuurlijk tuinieren

Natuurlijk ecologisch tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat alle onderdelen van de tuin met elkaar in natuurlijk evenwicht zijn. De bodem met bodemleven, de waterhuishouding, het microklimaat (zon/schaduw/wind), de gewassen en het dierenleven. Bij natuurlijk tuinieren zijn plantkeuze, tuininrichting en onderhoud erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.

 Bij natuurlijk ecologisch tuinieren hoort:

  • Geen gebruik van chemische middelen. Zoveel mogelijk biologisch zaaigoed.
  • Zorgvuldige keuze van planten (op de juiste plek en met natuurwaarde) en diversiteit
  • Treffen van voorzieningen voor dieren, zoals een egeldoorgang/ schuilplek en een paddenpoel met kleine wadi.
  • Vogelnestkastjes en vlinderkasten
  • Zelf composteren en mulchen (lees de artikelen verderop)

    De paddenpoel

Geef een reactie