Het verleden van Briljant

Volkstuindersvereniging Briljant bestaat officieel sinds 1993, maar haar geschiedenis is ouder en die van het gebied nog veel ouder. Hieronder wordt deze geschiedenis uiteen gezet.

Wasserij Staatsen gezien vanaf Rotsoord (Bron: st.HKTH)
Wasserij Staatsen gezien vanaf Rotsoord (Bron: st.HKTH)

In de 19e eeuw ontstond aan de Vaartsche Rijn – het oudste kanaal van Nederland – een smalle industriële zone waar Rotsoord deel van uitmaakte. Aan de rand hiervan, en op voormalige tuinbouwgrond, ontstond wasserij Staatsen. De wasserij vormde het gebied dat nu bestaat uit de kinderboerderij, de moestuinen en de vogelopvang. De wasserij had een bleekveld voor het drogen en bleken van de was.

 

Wasserij Staatsen, gezien vanaf de Briljantlaan, met  rechts de eerste tuinen (bron st.HKTH)
Wasserij Staatsen, gezien vanaf de Briljantlaan, met rechts de eerste tuinen (bron st.HKTH)

 

Toen in 1973 wasserij Staatsen de deuren sloot, kwam het terrein leeg te staan tot andere gebruikers zich meldden. Op bijgaande foto uit 1975 is te zien dat al een stuk moestuin bestond op het voormalige bleekveld.  Huidige tuinders van VTV Briljant herinneren zich 1978 als het jaar dat de grond van het voormalige bleekveld werd gekraakt en de echte start werd gemaakt met onze moestuinvereniging.

De organisatie

De tuinen zijn door de krakers naar vrije keuze in gebruik genomen; mensen pakten een stuk zoals ze wilden. Namens de tuinders brachten Joop Ansems en Rob Schinkel hier meer structuur in aan. Er ontstond een ledenlijst en een kasboekje. Deelnemers werden gevraagd om f 10,- te betalen per jaar.

In 1991 of 1992 werd de stichting lid van de landelijke tuindersvereniging AVVN. Een voorwaarde hiervoor was wel dat er grondhuur werd betaald aan de gemeente. Aldus gebeurde, waardoor de kraakperiode voorbij was.

Het verenigingsgebouw van VTV Briljant is door de jaren heen verschillende keren verbouwd. Het was oorspronkelijk een schuur van Staatsen. Later is de ombouw vervangen, is asbest verwijderd en een keukentje gemaakt. Nog weer later is er een aanbouw gemaakt voor gereedschapskasten en is met afvalhout onder andere een opslagruimte getimmerd.

Briljant nu

De vereniging Briljant huisvest tegenwoordig ongeveer 30 moestuinen. De  tuinders zijn verschillend van aard, maar hebben een grote gemeenschappelijkheid; iedereen haalt op zijn eigen manier voldoening uit verantwoord tuinieren. De een wil zo veel mogelijk oogst van groente en fruit,  de ander kweekt vergeten groente en bloemen,  maar iedereen tuiniert voor de ontspanning. Zie ook de rubriek: Leden aan ’t woord.

Gedurende de jaren is er meer interactie tussen de leden onderling ontstaan en nu is het een bloeiende vereniging.  Samen met de  kinderboerderij Nieuw Rotsoord versterkt Briljant het groene hart van Hoograven.